OKRES:

1918-1926

1926-1939

1940-1947

1939-1947

1943-1945

1945-1956

1956-1965

1965-1976

1976-1989

CYWILNE

1 i 2 Armia Ludowego Wojska Polskiego

Odbiornik  AR 88
Odbiornik  CR 88
Odbiornik  KS-1
Odbiornik  R-1004
Odbiornik  RSI-4T
Odbiornik BC-348
Odbiornik   SX28
Odbiornik   US
Odbiornik   USP
Odbiornik  HRO
Odbiornik  KS-2S-M
Radiostacja  10-RK
Radiostacja  9-RS
Radiostacja   12R
Radiostacja  SIEWIER
Radiostacja   13R
Radiostacja   A7A
Radiostacja   A7B
Radiostacja   RAF-KW-3
Radiostacja   RB
Radiostacja   RBM
Radiostacja   RAT
Radiostacja   RSB-F
Radiostacja  SCR-399
Radiostacja   RSI-6
Urzadzenie   TPU-F
Urzadzenie  TPU-3R